...

BHP – usługi, doradztwo i szkolenia

Doświadczenie, pasja i wiedza w dziedzinie BHP

Posiadam wieloletnie doświadczenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzięki mojemu wykształceniu i praktyce jestem  w stanie zapewnić klientom poczucie bezpieczeństwa i komfortu w miejscu pracy. Moją wizytówką jest zaufanie, którym obdarzają mnie kontrahenci, a celem jest solidność połączona z innowacyjnym podejściem do kwestii bezpieczeństwa. Wierzę, że dbałość o bezpieczeństwo pracowników oraz pracodawców przyczynia się do lepszych wyników oraz zadowolenia wszystkich zaangażowanych stron. Z tego powodu cieszę się, że moi klienci polecają mnie swoim znajomym i partnerom biznesowym. Pragnę utrzymywać wysokie standardy działania oraz dostosowywać się elastycznie oraz indywidualnie do potrzeb każdego klienta.

Jeżeli poszukujesz profesjonalistki zajmującej się bezpieczeństwem i higieną pracy, zapraszam do kontaktu ze mną oraz skorzystania z moich usług. Dzięki mnie Twój biznes będzie bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami.

Moje usługi BHP

Oferuję usługi BHP dla małych i dużych przedsiębiorstw, zapewniając indywidualne podejście do każdego klienta. Moja działalność obejmuje szeroki zakres usług, takich jak szkolenia BHP, usługi doradcze oraz wsparcie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

SZKOLENIA BHP

Zapewniam kompleksowe szkolenia z zakresu BHP i PPOŻ, oferując możliwość nauki zdalnie lub w miejscu działalności Państwa firmy. Moje podejście gwarantuje profesjonalizm, terminowość oraz dostosowanie treści do specyfiki Państwa działalności. 

USŁUGI BHP

Zapewniam kompleksowe usługi z zakresu BHP dla firm, obejmujące stały nadzór nad warunkami pracy oraz kompletną obsługę dokumentacji. Moja działalność polegać na współpracy jako zewnętrzna służba BHP (outsourcing). Wykonuję wszystkie niezbędne czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

DORADZTWO BHP

Oferuję doradztwo pracodawcom w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz zagadnień związanych z bezpieczeństwem pożarowym. Moje usługi obejmują działania doradczo-kontrolne oraz konsultacje związane z wdrożeniem systemu zarządzania BHP.

Jakie i dla kogo szkolenia BHP prowadzę

1)  Szkolenie wstępne BHP Instruktaż ogólny;
2) Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych;
3) Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami;
4) Szkolenie okresowe BHP dla kadry Inżynieryjno – technicznej;
5) Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych;
6) Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców wykonujących zadania Służby BHP;
7) Szkolenie okresowe dla pracowników służby BHP oraz osób wykonujących zadania tej służby;
8) Szkolenie z metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego;
9) Szkolenia okresowe pracowników służby bhp i innych osób wykonujących zadania tej służby;
10) Szkolenia z metodyki prowadzenia instruktarzu stanowiskowego.

Jakie usługi BHP świadczę

Zapewniam fachowe wsparcie i odpowiadam na wszelkie pytania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Kontroluję terminowość szkoleń BHP w firmie, dzięki czemu pracownicy są regularnie szkoleni, co przyczynia się do utrzymania wysokich standardów bezpieczeństwa.

Oferuję merytoryczne i multimedialne szkolenia, dostosowane do potrzeb i specyfiki działalności firmy, zapewniając najwyższą jakość przekazywanej wiedzy.

Doradzam w zakresie oznakowania budynków i obiektów znakami bezpieczeństwa, co pomaga w zapewnieniu klarownych i zrozumiałych informacji o zagrożeniach dla pracowników i osób przebywających w miejscu pracy.

Dostarczam dokumenty BHP zgodne z wytycznymi Personal Injury Protection, SANEPID, ZUS, co gwarantuje pełną zgodność z obowiązującymi przepisami oraz uniknięcie ewentualnych nieprawidłowości podczas kontroli.

Pomagam przy kontrolach Personal Injury Protection, Personal Injury Settlement, zapewniając wsparcie i przygotowanie niezbędnej dokumentacji, aby przebieg kontroli przebiegał sprawnie i zgodnie z obowiązującymi normami.

Regularnie informuję pracodawcę o zmieniających się wymogach prawnych, dzięki czemu firma zawsze jest na bieżąco z obowiązującymi przepisami i może dostosować swoje działania do nowych wymogów.

Oferuję kompleksowe usługi BHP, obejmujące szkolenia wstępne i okresowe dla różnych grup pracowników, przygotowanie pełnej dokumentacji w przypadku wypadku oraz ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Dodatkowo dostarczam instrukcje stanowiskowe BHP dla dowolnych stanowisk pracy oraz instrukcje dotyczące obsługi maszyn i urządzeń oparte na aktualnych przepisach. Przeprowadzam także audyt BHP, który obejmuje kompleksową analizę stanu bezpieczeństwa w firmie oraz doradztwo w zakresie BHP, szczególnie przygotowanie przed kontrolą instytucji takich jak Personal Injury Protection, SANEPID czy ZUS. 

Korzyści ze współpracy z moją firmą to możliwość korzystania z usług bez konieczności podpisywania umowy, merytoryczne i interesujące szkolenia potwierdzone pełną dokumentacją, dokumenty BHP dostosowane do konkretnego środowiska pracy oraz darmowa wizyta w celu zebrania niezbędnych informacji przy opracowywaniu dokumentów. Zapewniam również, że dokumenty BHP będą zgodne z wytycznymi Personal Injury Protection, SANEPID oraz ZUS.

Oferuję usługi oceny ryzyka zawodowego, które pozwalają podjąć działania mające na celu zapobieganie chorobom i wypadkom wywołanym przez zagrożenia pojawiające się w miejscu pracy. Dokumentowanie ryzyka zawodowego i informowanie pracowników o nim to obowiązek każdego pracodawcy, dlatego wykonuję ocenę ryzyka zawodowego dla nowych i obecnych stanowisk pracy, po zmianie organizacji pracy, procesów technologicznych, środków ochronnych, oraz w przypadku ciężkiego lub zbiorowego wypadku. Korzyści ze współpracy to darmowy audyt stanowiska pracy, dokumentacja oceny ryzyka opracowana pod konkretne środowisko pracy, wnioski i zalecenia poprawiające bezpieczeństwo pracy oraz ograniczenie liczby wypadków i chorób wśród pracowników. Zapewniam również, że dokumenty BHP będą zgodne z wytycznymi PIP oraz SANEPID.

W przypadku wystąpienia wypadku pracodawca ma obowiązek ustalić jego okoliczności i przyczyny, a także sporządzić odpowiednią dokumentację. Prawidłowe opracowanie dokumentacji powypadkowej wymaga znajomości procedur i metod analizy przyczyn wypadku. Jako doświadczony Specjalista BHP, zajmuję się ustalaniem klasyfikacji prawnej wypadku, dokumentowaniem zeznań poszkodowanych i świadków, poprawnym określeniem przyczyn wypadku, sporządzaniem protokołu powypadkowego, założeniem rejestru wypadków w zakładzie pracy oraz opracowaniem karty statystycznej wypadku do GUS. Korzyści ze współpracy to darmowa wizyta w celu zebrania niezbędnych informacji do opracowywania dokumentów, dobrze i sprawnie przeprowadzona procedura powypadkowa, poprawnie ustalone przyczyny wypadku, wnioski i zalecenia profilaktyczne zmierzające do ograniczenia podobnych wypadków, ograniczenie kosztów związanych z wypadkami oraz dokumenty BHP zgodne z wytycznymi Personal Injury Protection i ZUS.

Instrukcje BHP stanowią kluczowy element w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy, zobowiązując pracodawcę do ich opracowywania i regularnej aktualizacji. Sporządzane są one dla różnych obszarów, takich jak stanowiska pracy, procesy technologiczne, prace niosące zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników, obsługa maszyn i urządzeń, oraz postępowanie z materiałami niebezpiecznymi i szkodliwymi. Współpraca ze mną gwarantuje, że instrukcje stanowiskowe będą dostosowane do konkretnego środowiska pracy, a instrukcje użytkowania maszyn i urządzeń zostaną opracowane zgodnie z aktualnymi przepisami. Zapewniam przejrzyste i zrozumiałe wskazówki dla pracowników, co przyczynia się do większego bezpieczeństwa ich zdrowia i życia oraz ograniczenia liczby wypadków. Dodatkowo, dokumenty BHP będą zgodne z wytycznymi PIP oraz SANEPID.

Oznakowanie miejsc pracy znakami i barwami bezpieczeństwa to kluczowy sposób informowania pracowników o istniejących zagrożeniach. Zgodnie z obowiązującym prawem, w zakładzie pracy powinno się stosować zarówno stałe, jak i tymczasowe znaki bezpieczeństwa, takie jak znaki zakazu, ostrzegawcze, nakazu czy ewakuacyjne, oraz sygnalizowanie niebezpieczeństwa i kierowanie ludźmi wykonującymi ryzykowne czynności. Współpraca ze mną zapewnia wskazówki dotyczące doboru odpowiednich znaków i barw bezpieczeństwa, co przyczynia się do poprawnego oznakowania obiektów i budynków oraz wzrostu bezpieczeństwa pracowników na ich stanowiskach pracy. Dodatkowo, skuteczne oznakowanie przyczynia się do ograniczenia liczby i kosztów wypadków, a także spełnienia wymogów stawianych przez instytucje nadzorujące, takie jak Personal Injury Protection i SANEPID.

Doradztwo BHP z Natalią Budnik

Wykorzystując moje doświadczenie oraz ciągłe poszerzanie wiedzy, oferuję wszechstronne doradztwo pracodownikom i pracodawcom w obszarze Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, jak również Ochrony Przeciwpożarowej. Zapewniam kompleksowe wsparcie i pomoc w zakresie BHP, pomagając zoptymalizować działania w celu poprawy warunków pracy oraz efektywnego zarządzania bezpieczeństwem w firmie.

Nie zwlekaj! Zadzwoń lub napisz do mnie już dziś!